Countering Drones

Wij ontwikkelen innovatieve security concepten voor countering drones (onbemande systemen). Ons doel is een compleet security concept om de inzet van drones met de intentie om letsel toe te brengen of schade te veroorzaken tegen te gaan. Wij kijken naar alle mogelijkheden om drones te detecteren, ze te identificeren en te onderscheppen. Met onze innovaties dragen wij bij aan een veiliger maatschappij. Lees meer

Gebruik van Drones

Wij ontwikkelen innovatieve concepten voor het gebruik van drones (onbemande systemen) in security operaties.Ons doel is een compleet concept voor de inzet en integratie van drones in security operaties om elke vorm van onbevoegde beïnvloeding tegen te gaan. Wij kijken naar alle mogelijkheden om drones daarvoor in te zetten. Met onze innovaties dragen wij bij aan een veiliger maatschappij. Lees meer

NEWSECURE – BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN

Ons doel is een betere leefomgeving waar mensen zich veilig voelen om te wonen, werken en recreëren. Met onze innovatieve security concepten voor bedrijven en overheden dragen wij bij aan een veiliger maatschappij. Uiteraard met uw belang voorop zijn wij in staat daar voor te zorgen.

Op welke gebieden kunnen wij oplossingen bieden?

Beveiliging

Wat heeft u eigenlijk nodig? De beste beveiliging begint met een goed plan, een innovative security concept van Newsecure. Daarin wordt een afgewogen mix van te nemen maatregelen opgenomen die nodig zijn om uw doelstellingen te halen.

Beveiligingscamera’s

De inzet van één of meerdere beveiligingscamera’s kan deel uit maken van het innovative security concept, dat Newsecure als maatwerk speciaal voor u ontwikkeld.

Countering Drones

Voor de meest complete 3D-beveiliging: wij kijken naar de mogelijkheden om drones te detecteren, ze te identificeren en te onderscheppen.

Elektronische beveiliging

Welke elektronische beveiligingsmaatregelen moet ik nemen? Dat is sterk afhankelijk van uw situatie. Als onderdeel van ons innovative security concept wordt u geadviseerd welke maatregelen u het beste kunt nemen.

Overvallen

Mede door de juiste organisatorische maatregelen te nemen kunnen het risico van een overval op uw bedrijf en schade worden beperkt. Newsecure kan u daarbij helpen, als onderdeel van ons innovative security concept adviseren wij hoe u dat het beste kunt doen.

Inbraak

Voorkomen, dat kan. Newsecure kan u helpen om inbraken te voorkomen of de schade daarvan tot een minimum te beperken. Als onderdeel van ons innovative security concept adviseren wij u welke maatregelen u kunt nemen om inbraken te helpen voorkomen of de schade te beperken.

Schade

Niet zelden gaat een inbraak gepaard met secundaire schade die wordt veroorzaakt om binnen te komen. In het innovative security concept kunnen wij u adviseren met welke maatregelen u dit kunt voorkomen.

Brand

Evenals een inbraak of overval op uw bedrijf kan een brand grote gevolgen hebben. Dat geldt niet alleen voor uw pand, overige infrastructuur en voorraden, maar ook voor uw productie en omzet. Brand kan een nevenschade zijn van een inbraak of overval met grote gevolgen. Om dit te voorkomen is een innovative security concept van Newsecure een goed startpunt.

Beveiliging audit

Newsecure kan u helpen om uw beveiliging te controleren door een audit uit te voeren. Tijdens een audit controleren wij of de beveiligingsmaatregelen die u heeft genomen voldoende zijn en aansluiten op uw verwachtingen.

Wij kunnen u vervolgens adviseren hoe u eventuele geconstateerde tekortkomingen het beste kunt verhelpen. Ons innovative security concept is de beste basis om de aangepaste situatie in te verwerken. Dan heeft u weer een actueel overzicht van uw beveiligingssituatie.

Neem contact op

VerstuurFormulier