Ons concept countering drones is een holistisch en compleet security concept om de inzet van drones met de intentie om letsel toe te brengen of schade te veroorzaken tegen te gaan. Wij kijken naar alle mogelijkheden om drones te detecteren, ze te identificeren en te onderscheppen.

Ons concept countering drones is de beste oplossing voor de meest holistische en complete 3D-beveiliging.

 

COUNTERING DRONES

De ontwikkelingen van drones is de afgelopen periode erg snel gegaan. Daarbij gaat het niet alleen over onbemande systemen zoals drones die in de lucht worden ingezet, maar ook over drones die over de grond en op of onder water worden ingezet. Daarnaast zijn er ook hybride systemen die bijvoorbeeld kunnen vliegen en rijden of kunnen rijden en varen. Ze worden steeds meer beroepsmatig ingezet door bedrijven om bijvoorbeeld op relatief eenvoudige manier controles van gebouwen en andere hoge of moeilijk bereikbare infrastructuur uit te voeren. Ook het particuliere gebruik van drones voor recreatieve doeleinden is enorm toegenomen. Om zowel het beroepsmatige als particuliere gebruik van vliegende drones in goede banen te leiden heeft de Rijksoverheid regels opgesteld. Deze regelgeving richt zich op het veilige gebruik van vliegende drones om letsel aan personen en schade aan goederen te voorkomen.

 

Dreiging

Naast de veiligheidsrisico’s die het gebruik van drones door bedrijven en particulieren met zich mee brengen, bestaat het risico dat drones bewust worden ingezet om letsel toe te brengen aan personen en/of schade te veroorzaken aan goederen. Drones kunnen daarvoor relatief eenvoudig worden aangepast met de meest geavanceerde elektronische componenten, camera’s, sensoren en andere ladingen (bijvoorbeeld explosieven) die eenvoudig te verkrijgen zijn. Hierbij brengt met name de inzet van vliegende drones extra beveiligingsrisico’s met zich mee omdat vrijwel alle bestaande beveiliging 2-dimensionaal is ingericht met alleen maatregelen tegen indringing van onbevoegde personen en voertuigen die over de grond komen.

 

Tegenmaatregelen

Om de inzet van drones met de intentie om letsel toe te brengen en/of schade te veroorzaken tegen te gaan, is een grote verandering nodig en dienen integrale 3-dimensionale beveiligingsmaatregelen te worden ontwikkeld. Zowel nationaal als internationaal zijn er al veel bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van deze tegenmaatregelen, bijvoorbeeld om drones te detecteren en ze te onderscheppen. Deze ontwikkelingen zijn veelbelovend, maar veelal eenzijdig waardoor een holistische, integrale en complementaire benadering ontbreekt.

 

Ons concept: countering drones.

Met onze 3-dimensionale beveiligingsbenadering – countering drones– bieden wij een holistisch security concept om de inzet van drones met de intentie om letsel toe te brengen en/of schade te veroorzaken tegen te gaan. Daarbij kijken wij niet alleen naar de mogelijkheden om drones te detecteren, ze te identificeren en te onderscheppen. Wij volgen continue de ontwikkelingen op het gebied van drones en de verschillende manieren waarop ze worden ingezet. Evenals welke beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden en wat we kunnen leren van voorkomende incidenten om op basis daarvan de beste trainingen te verzorgen en daarmee letsel en/of schade te voorkomen of te beperken. Ons concept countering drones is de beste oplossing voor de meest holistische en complete 3D-beveiliging.

Klik hier voor de laatste ontwikkelingen.

Meer weten? Neem gerust contact op.