Beveiligingscamera’s

De inzet van één of meerder beveiligingscamera’s kan deel uit maken van het innovative security concept, dat Newsecure als maatwerk speciaal voor u ontwikkelt.

Overvallen en inbraak

Mede door de juiste organisatorische maatregelen te nemen, kunnen het risico van een overval op uw bedrijf en schade worden beperkt. Ook kan Newsecure u helpen om inbraken te voorkomen of de schade daarvan tot een minimum te beperken. Als onderdeel van ons innovative security concept adviseren wij u welke maatregelen u kunt nemen.

Schade / brand

Niet zelden gaat een inbraak gepaard met secundaire schade die wordt veroorzaakt om binnen te komen. In het innovative security concept kunnen wij u adviseren met welke maatregelen u dit kunt voorkomen. Brand kan een nevenschade zijn van een inbraak of overval met grote gevolgen. Dat geldt niet alleen voor uw pand, overige infrastructuur en voorraden, maar ook voor uw productie en omzet.  Om dit te voorkomen is een innovative security concept van Newsecure een goed startpunt.