Ons concept gebruik van drones in security operaties is om elke vorm van onbevoegde beïnvloeding tegen te gaan. Wij kijken naar alle mogelijkheden om drones in te zetten in security operaties.

Ons concept gebruik van drones in security operaties is de beste oplossing voor de meest complete 3D-beveiliging.

 

GEBRUIK VAN DRONES

De ontwikkelingen van drones is de afgelopen periode erg snel gegaan. Daarbij gaat het niet alleen over drones die in de lucht worden ingezet, maar alle onbemande systemen, ook die over de grond en op of onder water worden ingezet. Daarnaast zijn er ook hybride systemen die bijvoorbeeld kunnen vliegen en rijden of kunnen rijden en varen. Ze worden steeds meer beroepsmatig ingezet door bedrijven om bijvoorbeeld op relatief eenvoudige manier controles van gebouwen en andere hoge of moeilijk bereikbare infrastructuur uit te voeren. Ook het particuliere gebruik van drones voor recreatieve doeleinden is enorm toegenomen. Om zowel het beroepsmatige als particuliere gebruik van vliegende drones in goede banen te leiden heeft de Rijksoverheid regels opgesteld. Deze regelgeving richt zich op het veilige gebruik van vliegende drones om letsel aan personen en schade aan goederen te voorkomen.

 

Toepassing

Naast de mogelijkheden die het gebruik van drones door bedrijven en particulieren met zich mee brengen, kunnen drones worden ingezet in security operaties om elke vorm van onbevoegde beïnvloeding tegen te gaan. Drones kunnen daarvoor relatief eenvoudig worden aangepast met de meest geavanceerde elektronische componenten, camera’s, sensoren en andere ladingen die eenvoudig te installeren zijn. Hierbij biedt met name de inzet van vliegende drones extra mogelijkheden omdat vrijwel alle bestaande beveiliging 2-dimensionaal is ingericht met alleen maatregelen tegen onbevoegde beïnvloeding over de grond.

 

Maatregelen

Om de inzet van drones mogelijk te maken, is een grote verandering nodig en dienen nieuwe, integrale 3-dimensionale beveiligingsmaatregelen te worden ontwikkeld. Zowel nationaal als internationaal zijn er al veel bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van drones om te gebruiken voor detectie en interceptie. Deze ontwikkelingen zijn veelbelovend, maar veelal eenzijdig waardoor een integrale en complementaire benadering ontbreekt.

 

Ons concept: gebruik van drones in security operaties

Met onze 3-dimensionale beveiligingsbenadering – gebruik van drones in security operaties – bieden wij een compleet security concept voor de inzet en integratie van drones in security operaties om elke vorm van onbevoegde beïnvloeding tegen te gaan. Daarbij kijken wij niet alleen naar de mogelijkheden om met drones te detecteren, te identificeren en te onderscheppen. Wij volgen continue de ontwikkelingen op het gebied van drones en de verschillende manieren waarop ze worden ingezet. Evenals welke maatregelen genomen kunnen worden en wat we kunnen leren van voorkomende incidenten om op basis daarvan de beste trainingen te verzorgen. Ons concept gebruik van drones in security operaties is de beste oplossing voor de meest complete 3D-beveiliging.

Security op een hoger niveau…

Onlangs hebben we een onderzoek afgesloten naar de toegevoegde waarde van drones. Drones die preventief beveiligingsincidenten voorkomen of reactief optreden tijdens de responsefase, waarbij de doeltreffendheid en efficiëntie is beoordeeld. Lees hier meer over.